Az e-Ügyvéd Segéd weboldal Általános Szerződési Feltételei

I.          BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek Bodnár Zsuzsa e.v. (mint az e-Ügyvéd Segéd weboldal üzemeltetője, továbbiakban Szolgáltató) által az e-Ügyvéd Segéd honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit szabályozzák.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZF) rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és technikai feltételeinek meghatározásának, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit

Az e-Ügyvéd Segéd weboldal valamely szolgáltatásának igénybevételével az következő típusú szerződések jöhetnek létre:

 • Havidíj alapú, un. átalány díjas szolgáltatások – Megrendelés alapján folyamatos tartós idejű jogviszony jön létre a felek között
 • Eseti vagy un. projekt alapú szolgáltatások – Megrendelés alapján eseti, tartós idejű jogviszony jön létre, egyszeri vagy un. projekt feladatra, ide értve a weboldal fejlesztést is.
 • Sürgős, SOS feladatokra szabott szolgáltatások – Alkalmi, rövid időre szóló jogviszony jön létre (SOS, alkalmi problémamegoldás, egyszeri tanácsadásra)

A jogviszony minden esetben a Megrendelő által megküldött és a Szolgáltató által jóváhagyott Megrendeléssel jön létre. A Megrendelő a Szolgáltatóval kötött bármely szerződés vagy a megrendelőlap beküldésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Az ÁSZF kiterjed valamennyi a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott Megrendelőre.

 

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között az adott feladatra a fentiek jogviszonyok közül egyik sem értelmezhető, abban az esetben a felek egyedi írásos szerződést kötnek a feladatra. Az egyedi írásos szerződés alapján nyújtandó szolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogviszony az adott szerződés felek általi aláírásával és a Megrendelő által megküldött, a Szolgáltató által pedig jóváhagyott, az adott szerződéshez kapcsolódó megrendeléssel jön létre (a megrendelés folyamata itt is praktikusan Megrendelő ajánlatkérésével és a Szolgáltató erre adott ajánlatával indul).

Az ÁSZF-ben foglaltaktól a Megrendelő és a Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy a szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés és a hozzá kapcsolódó megrendelés között ellentmondás van, úgy a megrendelés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Hatályos 2020. április 4. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba. Az ÁSZF módosítására vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF 4. (SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS) pontja tartalmazza.

 

II.          SZERZŐDŐ FELEK

A Szolgáltató:

Név: Bodnár Zsuzsa e.v. – e-Ügyvéd Segéd

Székhely 1042 Budapest, Munkásotthon utca 58. 2/21.

Nyilvántartási szám: 54047907

Adószám: 55379034-1-41

Statisztikai számjel: 55379034620223101

Weboldal: https://e-ugyvedseged.hu/

A Megrendelő:

Megrendelő minden olyan természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel, nem rendelkező személy, szervezet, valamint minden olyan további személy, aki a Szolgáltató által jelen ASZF 2. pontjában részletezett valamely szolgáltatást igénybe kívánja venni és erre vonatkozóan a szintén az ASZF 2. pontjában felsorolt típusú szerződéses jogviszony jön létre közte és a Szolgáltató között.

III.          A SZOLGÁLTATÁS

Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások az alábbiak:

A Szolgáltató által nyújtott e-Ügyvéd Segéd online jogi asszisztens / távoli jogi asszisztens /virtuális jogi asszisztens szolgáltatások köre az https://e-ugyvedseged.hu honlapon érhető el.

Havidíj alapú, un. átalány díjas szolgáltatások:

 • e-Ügyvéd Segéd START csomag
 • e-Ügyvéd Segéd OFFICE csomag
 • e-Ügyvéd Segéd PREMIUM csomag

Eseti vagy un. projekt alapú szolgáltatások:

 • e-SMALL csomag
 • e-MEDIUM csomag
 • e-LARGE csomag

Alkalmi, SOS feladatokra szabott szolgltatások:

 • e-Ügyvéd Segéd SOS csomag
 • e-Ügyvéd Segéd SOS Plusz csomag
 • e-Ügyvéd Segéd SOS Extra csomag

Szolgáltatások részletes leírása:

e-Ügyvéd Segéd START csomag; e-Ügyvéd Segéd OFFICE csomag; e-Ügyvéd Segéd PREMIUM csomag részletes feltételei:

Az árazási konstrukciók közül ez egy havidíj alapú (un. átalány díjas) elszámolás, írásos, e-mailes kapcsolattartással – munkanapokon 9-18 óráig.

 • A START csomag tartalma havi 10 óra rendelkezésre állás munkaidőben, ami heti 2.5 óra, ebből 2 óra effektív munkavégzés + 0.5 óra adminisztráció, kommunikáció
 • Az OFFICE csomag tartalma havi 20 óra rendelkezésre állás munkaidőben, ami heti 5 óra, ebből 4 óra effektív munkavégzés + 1 óra adminisztráció, kommunikáció.
 • A PREMIUM csomag tartalma havi 40 óra rendelkezésre állás munkaidőben, ami heti 10 óra, ebből 8 óra effektív munkavégzés + 2 óra adminisztráció, kommunikáció
 • Rendelkezésre állás munkaidőben.
 • A munkavégzés a vállalkozó telephelyén, a vállalkozó eszközeivel és időbeli ütemezésében történik.
 • A vállalkozó a feladat Megrendelésekre 24-48 órás reakcióidőt vállal
 • A vállalkozó a feladatok elvégzésére 96-120 órás határidőt vállal
 • A feladatok Megrendelése és ezzel kapcsolatos kommunikáció írásban zajlik.
 • Minden a START, OFFICE vagy PREMIUM Csomag tevékenységén kívüli igény, az egyedi árlista alapján kiszámlázásra kerül.
 • A heti munkavégzés időkerete részben átvihető és összevonható.
 • A 40 óra/hó PREMIUM csomagnál 2 hét időkerete összevonható
 • A 10 óra/hó START és a 20 óra/hó OFFICE csomagnál 3 hét időkerete összevonható
 • A heti vagy havi munkaidő kereten felüli feladatvégzés árlista alapján kiszámlázásra kerül.
 • Az START, OFFICE és PREMIUM csomag nem tartalmaz munkaidőn kívüli, hétvégi és sürgős- azonnal elvégzendő tevékenységet.
 • > A sürgősségi vagy munkaidőn kívüli feladatvégzés árlista alapján kiszámlázásra kerül, abban az esetben is, ha belefér a heti időkeretbe.

e-SMALL csomag; e-MEDIUM csomag; e-LARGE csomag részletes feltételei:

Az árazási konstrukciók közül ez egy eseti vagy un. projekt alapú elszámolás, írásos, e-mailes kapcsolattartással, munkanapokon 9-18 óráig.

 • e-SMALL csomag 1 óra – a csomag tartalma egy eseti megbízás kapcsán1 óra rendelkezésre állás munkaidőben. A 1 óra rendelkezésre állás magában foglalja az effektív munkavégzést, adminisztrációt és kommunikációt.
 • e-MEDIUM csomag 5 óra – a csomag tartalma egy eseti megbízás kapcsán 5 óra rendelkezésre állás munkaidőben. Az 5 óra rendelkezésre állás magában foglalja az effektív munkavégzést, adminisztrációt és kommunikációt.
 • e-LARGE csomag 10 óra – a csomag tartalma egy eseti megbízás kapcsán 10 óra rendelkezésre állás munkaidőben. A 10 óra rendelkezésre állás magában foglalja az effektív munkavégzést, adminisztrációt és kommunikációt
 • Rendelkezésre állás munkaidőben.
 • A munkavégzés a vállalkozó telephelyén, a vállalkozó eszközeivel és időbeli ütemezésében történik.
 • A vállalkozó a feladat Megrendelésekre 24-48 órás reakcióidőt vállal
 • A vállalkozó a feladatok elvégzésére 96-120 órás határidőt vállal
 • A feladatok Megrendelése és ezzel kapcsolatos kommunikáció írásban zajlik.
 • Minden, az e-SMALL, e-MEDIUM és e-LARGE Csomag tevékenységén kívüli igény az egyedi árlista alapján kiszámlázásra kerül.
 • Az e-SMALL, e-MEDIUM és e-LARGE csomag nem tartalmaz munkaidőn kívüli, hétvégi és sürgős- azonnal elvégzendő tevékenységet.
 • A sürgősségi vagy munkaidőn kívüli feladatvégzés árlista alapján kiszámlázásra kerül, abban az esetben is, ha belefér a heti időkeretbe.

e-Ügyvéd Segéd SOS* csomag; e-Ügyvéd Segéd SOS Plusz* csomag; e-Ügyvéd Segéd SOS Extra* csomag részletes feltételei:

A csomagok igénybevétele 1-2 napon belüli „sürgős” munkáról esetén javasolt. Szolgáltató az SOS csomagoknál 4-6 órán belüli reakcióidőt és 24-36 órán belüli feladatvégzési időt garantál.

 • Az SO*S csomag 1-4 óra – a csomag tartalma egy sürgős megbízás kapcsán minimum 1 óra – maximum 4 óra rendelkezésre állás. Ez az időtartam magában foglalja az effektív munkavégzést, adminisztrációt és kommunikációt.
 • Az SOS Plusz* csomag 5-9 óra – a csomag tartalma egy sürgős megbízás kapcsán minimum 5 óra – maximum 9 óra rendelkezésre állás. Ez az időtartam magában foglalja az effektív munkavégzést, adminisztrációt és kommunikációt.
 • Az SOS Extra* csomag 10+óra – a csomag tartalma egy sürgős megbízás kapcsán 10 órát meghaladó rendelkezésre állás. Ez az időtartam magában foglalja az effektív munkavégzést, adminisztrációt és kommunikációt
 • Az SOS, SOS-Plusz és SOS Extra csomag az a szolgáltatás, ami tartalmazhat munkaidőn kívüli, hétvégi és sürgős- azonnal elvégzendő tevékenységet.
 • Rendelkezésre állás korlátozottan akár munkaidőn túl vagy hétvégén.
 • A munkavégzés a vállalkozó telephelyén, a vállalkozó eszközeivel és időbeli ütemezésében történik.
 • A vállalkozó a feladat Megrendelésekre 4-6 órás reakcióidőt vállal
 • A vállalkozó a feladatok elvégzésére 24-36 órás határidőt vállal
 • A feladatok Megrendelése és ezzel kapcsolatos kommunikáció írásban zajlik.

*Határidős feladat esetén munkaidőn túli munkavégzést Szolgáltató csak korlátozott számban vállal.

A Szolgáltató által alkalmazott bruttó óradíjak https://e-ugyvedseged.hu honlapon érhető el.

Szolgáltató az árváltozás jogát a jelen ASZF módosítása nélkül is fenntartja.

IV.          A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

A Megrendelés folyamata praktikusan a https://e-ugyvedseged.hu honlapon keresztül a Megrendelő megkeresésével és a Szolgáltató erre adott visszaigazolásával indul.

A folyamatos tartós idejű, az eseti tartós idejű és az Alkalmi, rövid időre szóló jogviszony a felek között a Megrendelés leadása után az e-mailben kapott MUNKALAP Megrendelő általi kitöltésével és visszaküldésével és a MUNKALAP Szolgáltató általi jóváhagyásával, elfogadásával jön létre.

A MUNKALAP megküldésével együtt kiküldésre kerül az elvégzendő munkák NORMA táblázata, ami az egyes munkafolyamatok elvégzésének áltagos ideje (Normaidő). A MUNKALAP kitöltésével és visszaküldésével együtt Megrendelő elfogadja, hogy a becsült munkaidő számításának alapja a NORMATÁBLÁZAT.

A MUNKALAP:

Megrendelő teljes körűen megismerteti a Szolgáltatót a feladattal olya módon, hogy ÍRÁSBAN megküldi az elvégzendő feladat részleteit a MUNKALAP kitöltésével. Fontos a feladat hátterének illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése. Megrendelőnek meg kell határoznia az elérni kívánt célt, hogy az általa kívánt munka milyen főbb tartalmi egyediségekkel, jellemzőkkel, paraméterekkel rendelkezzen. Igény esetén a feladat és a célok meghatározásának módjában, részletességében Szolgáltató segítséget nyújt a Megrendelőnek. Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott előkészítő anyag törvényes legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Szolgáltató nem köteles vizsgálni.

A Szolgáltató a MUNKALAP beérkezését követően, a szolgáltatás leírásában megadott határidőn (reakció időn) belül írásban visszaigazolja a Megrendelést. A visszaigazolás tartalmazza a munkavégzés ütemezését, az elvégzett munka átadásának határidejét.

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között az adott projektre az fenti Megrendelési folyamat illetve a megjelölt szerződéses jogviszonyok nem értelmezhetőek, arra az esetre Szolgáltató javaslatot tesz egyedi keretszerződés kidolgozására.

V.          A SZERZŐDÉS:

Szerződés tárgya

A szerződés keretén belül a Megbízó az általa meghatározott, előzetesen egyeztetett, a jelen ASZF SZOLGÁLTATÁSOK című fejezetében meghatározott feladatok közül valamely e-Ügyvéd Segéd virtuális jogi asszisztens szolgáltatások elvégzésével bízza meg a Szolgáltatót. A Megbízó a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt a Megbízott rendelkezésére bocsát. A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Az elvállalt és elvégzendő munka részleteit minden esetben a Szolgáltató által visszaigazolt MUNKALAP tartalmazza.

Szerződés létrejötte

A Megbízó az ASZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A Megbízó által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük.

A Szerződés a Megrendelés leadása után az e-mailben kapott MUNKALAP Megrendelő általi kitöltésével és megküldésével és a MUNKALAP Szolgáltató általi jóváhagyásával, elfogadásával jön létre.

A Szolgáltató a MUNKALAP beérkezését követően, a szolgáltatás leírásában megadott határidőn (reakció időn) belül írásban visszaigazolja a Megrendelést. A visszaigazolás tartalmazza a munkavégzés ütemezését, az elvégzett munka átadásának határidejét.

Az ASZF elfogadásával és a Munkalap kitöltésével a Megbízó hozzájárul, hogy a Szolgáltató a visszaigazolt Megrendelés szerződésszerű teljesítést megkezdje.

Szerződés biztosíték:

A szerződés teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató előleg fizetését kötheti ki. A szerződésszerű teljesítés esetén az előleg összege a szerződéses illetve vállalkozási díjba beleszámít. Az előleg összege – ettől eltérő rendelkezés hiányában – a szerződéses díj 50%-a. Ha a Szolgáltató a teljesítést megtagadja, a jelen ÁSZF Szerződés Megszűnése fejezetében nem rögzített okokból mondja fel a Megrendelés teljesítését, akkor a Megrendelő részére az előleg visszajár, egyéb esetekben pedig a Szolgáltatónak járó átalány kártérítésnek minősül, amennyiben a Szolgáltató már a feladat elkészítését megkezdte. Amennyiben a Szolgáltató a feladat elkészítését még nem kezdte el, a szerződéses illetve a vállalkozási díj 10%-ának megfelelő átalány kártérítésre jogosult a Megrendelés meghiúsulása esetén. Az előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató a visszaigazolásban (Megrendelésben) előzetesen jelzi.

Az előlegszámla kiállítására a Szolgáltató a Megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik az előlegszámla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előlegszámlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A Megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előlegszámla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő az előlegszámlát.

Az elkészült munka átadása-átvétele

A megrendelt munka elkészítéséről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, és a végtermék egy mintapéldányát a Megrendelő által megadott e-mail címre történő elküldéssel átadja.

Honlap esetén a munkák elkészítéséről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, a tesztverziót interneten hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére. A Megrendelő jóváhagyásával igazolja a tesztverzió publikálhatóságát.

A teljesítés helye, amennyiben az nem elektronikus úton történik meg e-mailen vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül és a Megrendelőlapból vagy a megrendelt szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, a Szolgáltató székhelye.

A Megrendelőnek kötelessége az iránymutatása mentén elkészített munkát, honlapot, grafikai vagy egyéb terméket átvenni és a megállapodás szerinti szerződéses illetve vállalkozási díjat kifizetni.

Szerzői jogi szabályok weboldal készítés esetére:

A Szolgáltató – amennyiben erről a Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja. A Szolgáltatót megilleti a honlap többszörözésének a joga és a Megrendelő által átvett honlaphoz hasonló honlapot korlátozás nélkül készíthet.

Tulajdonjog átszállás és a felhasználási jog szabályozása

Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. Megrendelőnek pusztán a teljesítés során létrehozott művekhez történő hozzáférés jogán még önmagában semmilyen felhasználási joga nem keletkezik. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog, egyéb rendelkezés hiányában Magyarország területére vonatkozik, és határozatlan időre szól. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes Megrendelésék tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.

 A Szolgáltató a szerződés teljesítése során átadott anyagok feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes Megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a szerződéses illetve vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg. Tekintettel a felhasználási jog jelen pontban meghatározott tartalmára, Megrendelő tudomásul veszi, hogy szerzői jogsértést követ el, amennyiben a szerződésből őt terhelő összes fizetési kötelezettség teljesítését megelőzően kezdi meg a Szolgáltató által a teljesítés során létrehozott művek felhasználását.

VI.          SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a Bevezetőben megjelölt 15 napos határidő betartásával. Szolgáltató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-jét a honlapján teszi közzé.

Ha a felek között korábban létrejött, az ÁSZF bevezetőjében említett szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás Megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő kitölt egy újabb Megrendelőlapot és a Szolgáltató részére elküldi vagy átadja. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén – a Szolgáltató visszaigazolást küld. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes.

A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szerződés módosításra vonatkozó javaslatot akkor vizsgálja meg érdemben, illetve akkor fogad el tőle újabb Megrendelést, ha Megrendelőnek 15 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

VII.          SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött, az ÁSZF bevezető rendelkezései szerinti valamely szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

A felek között létrejött szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet:

 • a felek közös megegyezésével,
 • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
 • a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.

Ha a Megrendelő az általános elállási jogát gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak az elvégzett munkáját / felmerült kárát kifizetni / megtéríteni az alábbiak szerint:

 • Ha Megrendelő a Megrendelést követően, a munkakezdés szakaszában gyakorolja elállási jogát (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés érdekében), akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére..
 • Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére.
 • Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint az nem kielégítő, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a munka túlnyomó részét már elvégezte, Megrendelő a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 90%-át köteles megfizetni Szolgáltató részére. Ezt követően a honlap vagy grafikai termék átadásra kerül a Megrendelő részére, ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.
 • Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően nem veszi át a honlapot vagy grafikai tervet/terméket, akkor a munka/termék szerződéses illetve vállalkozási díj 100%-át kell megfizetnie Szolgáltató részére, tekintettel Szolgáltató szerződésszerű teljesítésére.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

 • Ha az elkészítendő honlapon vagy grafikai terven/terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparjogvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.
 • Ha a Megrendelő több mint 15 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását,
 • Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza
 • Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ
 • Ha a Megrendelő a Szolgáltató többszöri kérése ellenére nem hoz döntést, nem adja meg a szükséges anyagot, információt vagy egyéb módon gátolja meg a Szolgáltató teljesítését.
 • A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő a szerződéses illetve a vállalkozási díj 100%-át köteles megfizetni Szolgáltató részére. Rendkívüli felmondás esetén a Megrendeléseket a Szolgáltató nem köteles teljesíteni. Az ilyen Megrendelések teljesítésétől a Szolgáltató írásban jogkövetkezmények nélkül elállhat.

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

A postai úton eljuttatott írásbeli közléseket a vonatkozó szerződésben vagy Megrendelésben – eltérés esetén a Megrendelés az irányadó – feltüntetett címre kell megküldeni ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. A postai küldeményt a feladásától számított 3. munkanapon kézbesítettnek (közöltnek) kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a posta esetlegesen nem kereste, elköltözött vagy bármilyen más jelzéssel küldi vissza küldeményt, a korábbi közlés azonban bizonyítható.

Megrendelő az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 15 napon belül írásban közölni Szolgáltatóval.

VIII.          SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A Szolgáltató a GDPR (General Data Protection Regulation) – az Európai Unió új adatvédelmi rendeletében meghatározottak szerint óvja és kezeli a Megrendelő adatait.

Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelés teljesítése során birtokába jutott és a Megrendelőt illető személyes adatokat a jelen szerződés teljesítése illetve a Megrendelő és / vagy a Szolgáltató jogainak érvényesítése illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, feldolgozza. A Megrendelő által adott instrukciók teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozási tevékenység során Megrendelő szavatolja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkezik mindazon felhatalmazásokkal harmadik személyek részéről, amelyek jogszerűvé teszik a Szolgáltató adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységét.

Megrendelő a Megrendelőlap aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a szerződésre illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.

Szolgáltató és Megrendelő is tudomásul veszik, hogy a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályozás értelmében a szerződés illetve annak bizonyos részei mindenki, illetve bizonyos személyek számára előzetes értesítés esetén a szükséges mértékben hozzáférhetőek lehetnek.

IX.          SZÁMLÁZÁS, MEGBÍZÁSI DÍJ KIEGYENLÍTÉSE

A feladatok elvégzését követően, a Megbízó díjbekérőt vagy e-számlát kap a Szolgáltatótól e-mailen, melyben szerepelnek a banki átutaláshoz szükséges adatok. A Megbízó vállalja, hogy a díjat a számlán feltüntetett teljesítést követően számított 8 napon belül kiegyenlíti.

X.          FIZETÉS MÓDJA, A TELJESÍTÉS ÁTVÉTELE, ELLENŐRZÉSE

A munkák elkészítését és a mintapéldány (tesztverzió) átadását követően a Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ennek során a 3.19 pont rendelkezései megfelelően irányadók. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely a külső megjelenésre vonatkozik, vagy amely egyébként a mintapéldányból (tesztverzióból) megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott mintapéldányt (tesztverziót) kell a szerződés tárgyaként elfogadni.

A Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített munkát, honlapot a hozzá tartozó elérésekkel, kódokkal, instrukciókkal stb. illetve a grafikai végterméket átadja, illetve kiszállítja. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

Átutalás

Jóváhagyás esetén Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki, melyet Megrendelő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel egyenlíthet ki.

Az átutalásos fizetés – egyéb megállapodás híján – 8 napos fizetési határidővel történik.

Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Bővebben itt olvashat a BARIONRÓL?

Tulajdonjog

A Szolgáltató által gyártott termékek a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Megrendelő ezekre jogot nem formálhat függetlenül attól, hogy az átadás előtte már megtörtént. A szellemi termékekre a 3.14 és 3.15. pont rendelkezései irányadók.

A legyártott vagy elkészített munka, mennyiségi ellenőrzését Megrendelő az átadáskor végzi el és esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Szolgáltató felé. Amennyiben az átadott munka volumene vagy milyensége nem teszi lehetővé az azonnali átadás-átvételt, úgy azt Megrendelő köteles haladéktalanul elvégezni, a késedelemmel kapcsolatos károkért kizárólag Megrendelő a felelős.

Az elkészített terveket és az elfogadott, megvalósult munkát Szolgáltató 2 évig archiválja, az archiválási kötelezettségét követően azonban szabadon, külön figyelmeztetés nélkül törölheti.

A szerződéses illetve vállalkozási díj magában foglalja a Megrendelés szerinti termék vételárát, a munkához kapcsolódó és a Megrendelés szerinti felhasználási jogok ellenértékét és a Megrendelés teljesítése során nyújtott egyéb szolgáltatások díját és költségét.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató egymástól függetlenül:

 1. a mindenkori törvényes alapkamat kétszeresének megfelelő nagyságú késedelmi kamatot számíthat fel,
 2. az irányadó fizetési határidőt több mint 8 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén a teljesítésig felfüggesztheti a Megrendelés vagy a Megrendelő egyéb Megrendeléseinek teljesítését,
 3. az irányadó fizetési határidőt több mint 15 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést és elállhat a már leadott Megrendelések teljesítésétől,

Megrendelő fizetési késedelme a kapcsolódó teljesítési határidők meghosszabbodását eredményezi.

A megadott fizetési határidőre történő nem teljesítés esetén, az ebből adódó akár és a követeléskezelés minden költsége az Megrendelőt terheli. 

XI.          PANASZKEZELÉS

A Megbízó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Bodnár Zsuzsa e.v.

Székhely 1042 Budapest, Munkásotthon utca 58. 2/21.

Weboldal: https://e-ugyvedseged.hu/

E-mail cím: bodnarzsuzsa@e-ugyvedseged.hu

Telefonszám: +36 (30) 457-9193

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül postai küldeményben érdemben megválaszolja.

XII.          EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon kínált szolgáltatások körét és a feltüntetett áraknál az árváltoztatás jogát fenntartja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Esetleges jogvita esetén a Fővárosi Bíróság az illetékes!

XIII.          VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szerződő Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.

Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben.

Szerződő Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik Szerződő Felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség Szerződő Feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Szerződő Felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik Szerződő Felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő törvényes képviselője, a Megrendelő szerződésből fakadó bármely fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás az ÁSZF bevezető részében felsorolt szerződések illetve Megrendelés Megrendelő illetve képviselő általi aláírással jön írásban létre.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók:

A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a helyi bíróság illetékességébe tartozó ügyekben a Megrendelő és a Szolgáltató a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

 

Budapest, 2020. április 04.